Wiadomości z Ministerstwa


W Gdańsku odbyła się konferencja ministrów Unii Europejskiej do spraw kształcenia obowiązkowego PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

- Tematy naszego spotkania wpisują się w priorytet polskiej prezydencji w obszarze edukacji, jakim jest edukacja dla mobilności - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, otwierając konferencję ministrów Unii Europejskiej do spraw kształcenia obowiązkowego, która odbyła się dziś (11 października) w Gdańsku. W konferencji, oprócz ministrów, uczestniczyli także przedstawicieli Komisji Europejskiej z Janem Truszczyńskim, Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej do spraw Edukacji i Kultury.

Podczas obrad, którym przewodniczyła minister Katarzyna Hall, uczestnicy dyskutowali o roli i znaczeniu kompetencji językowych dla mobilności w aspekcie uczenia się przez całe życie i przyszłego zatrudnienia.

Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że polska prezydencja w

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:33 )
 
Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się . Nieprawidłowości w żywieniu są przyczyną wielu zaburzeń, w tym w ostatnich latach, epidemii nadwagi i otyłości. Statystycznie podaje się, że w  Europie otyłe jest co czwarte dziecko. W Polsce nadwagę ma 18% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa, gdyż wyniki badań wskazują, że u 80% dzieci z otyłością utrzymuje się ona w dalszych latach życia.

Ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:34 )
 
Anna Sosna - Nauczycielem Roku 2011 PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

Anna Sosna, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2011 w konkursie zorganizowanym po raz 10 przez tygodnik Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Jesteście nauczycielami z pasją. Życzę polskiej szkole i wszystkim uczniom, aby tak zaangażowanych nauczycieli było jak najwięcej - podkreśliła minister edukacji  narodowej Katarzyna Hall podczas uroczystej gali konkursu, która odbyła się dziś (13 października) w Zamku Królewskim w Warszawie.

Anna Sosna jest nauczycielem dyplomowanym. Realizuje autorskie programy nauczania oraz międzynarodowe projekty edukacyjne, stworzyła konkurs języka angielskiego dla uczniów z całego powiatu. Jej podopieczni zdobywają nagrody w

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:35 )
 
Międzynarodowa konferencja w Sopocie ?Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji ? od juniora do seniora? PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

- Nasza konferencja odbywa się  w ramach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i doskonale wpisuje się w program polskiego przewodnictwa w Radzie UE, odpowiadając na jeden z głównych priorytetów w obszarze edukacji, jakim jest wspieranie mobilności edukacyjnej - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, otwierając 17 października w Sopocie wystawę promującą mobilnościowe projekty polskich beneficjentów unijnych programów edukacyjnych. Wystawa była oficjalnym rozpoczęciem międzynarodowej konferencji Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji - od juniora do seniora, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

- Mobilność dotyczy osób w różnym wieku, może być szansą zdobywania wiedzy i

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:35 )
 
List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do nauczycieli i uczniów w związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29
List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do nauczycieli i uczniów w związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Drukuj
Dodany: 3 listopada 2011, uaktualniony: 14 listopada 2011

Drodzy Rodzice,

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele z Przedszkoli i Szkół,

wzorem ubiegłego roku zwracam się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do inicjatywy Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, polegającej na  upowszechnianiu zwyczaju robienia biało-czerwonych kotylionów, jako elementu obchodów Święta Niepodległości. Przedsięwzięcie Pana Prezydenta, które poprzez zabawę angażuje dzieci i młodzież w obchody tego szczególnego dnia, służy wzbogaceniu atmosfery Święta Niepodległości o radość i dumę z barw narodowych. Mając na względzie bezdyskusyjne walory

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:37 )
 
Minister Katarzyna Hall wręczyła Krajowe Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

- Cieszę się, że rośnie liczba szkół promujących zdrowie. Zarażajcie tą pasją innych, by sieć szkół stale się powiększała - podkreśliła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall wręczając dziś (4 listopada) przedstawicielom wyróżnionych szkół Krajowe Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.

Do sieci szkół promujących zdrowie dołączyło kolejnych 20 placówek. O przyznaniu certyfikatu decydowała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji.

- Bardzo się cieszę z tej aktywności szkół tym bardziej, że wpisują się one w nasze działania podejmowane w ramach Roku Szkoły z Pasją. Życzę wiele satysfakcji na niwie krzewienia idei promocji zdrowia - podkreśliła,

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:37 )
 
List Ministra Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty, Nauczycieli, Wychowawców, Uczniów i Rodziców dotyczący czwartej edycji akcji społecznej ?Wypadki na drogach - porozmawiajmy" PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29
List Ministra Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty, Nauczycieli, Wychowawców, Uczniów i Rodziców dotyczący czwartej edycji akcji społecznej ?Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:38 )
 
Dotychczasowe kwalifikacje wystarczają PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli przedmiotów uzupełniających: przyrody oraz historii i społeczeństwa, nauczanych na IV etapie edukacyjnym zgodnie z nową podstawą programową został skierowany do konsultacji zewnętrznych.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [1] wynikają z konieczności określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, dla uczniów wybierających w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenie w zakresie rozszerzonym

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:39 )
 


free poker