Dotychczasowe kwalifikacje wystarczają

Drukuj
czwartek, 17 listopada 2011 07:29

Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli przedmiotów uzupełniających: przyrody oraz historii i społeczeństwa, nauczanych na IV etapie edukacyjnym zgodnie z nową podstawą programową został skierowany do konsultacji zewnętrznych.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [1] wynikają z konieczności określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, dla uczniów wybierających w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenie w zakresie rozszerzonym

Czytaj więcej

Poprawiony ( czwartek, 17 listopada 2011 07:39 )